Quần áo Tottenham sân khách 2024

139.000 VND

Mua quần áo Tottenham sân khách 2024 tại Hido Sport:

Miễn phí in số và chữ khi đặt đội.

Màu sắc: Màu xanh.

Kích cỡ size: S, M, L, XL, XXL.

 Phân loại: Just Play – Strivend – HD – Hàng Thái – Player.

Có xuất hóa đơn đỏ tài chính.