Quần áo Liverpool màu trắng sân khách 2024

120.000 VND200.000 VND

Mua quần áo Liverpool màu trắng sân khách 2024 tại Hido Sport:

✅ Miễn phí in số và chữ khi đặt đội.

✅ Màu sắc: Màu Trắng.

✅ Kích cỡ size: S – M – L – XL – XXL.

✅ Phân loại: Just Play – Strivend – HD – Hàng Thái – Player.

✅ Có xuất hóa đơn đỏ tài chính.