Quần áo Đức màu xanh sân khách World Cup 2024

120.000 VND200.000 VND

Mua quần áo Đức màu xanh sân khách World Cup 2024 tại Hido Sport:

✅ Miễn phí in số và chữ khi đặt đội.

✅ Màu sắc: Màu Xanh.

✅ Kích cỡ size: S, M, L, XL, XXL.

✅ Phân loại: Just Play – Strivend – HD – Hàng Thái – Player.

✅ Có xuất hóa đơn đỏ tài chính.