Quần áo Bayern Munich màu đen sân khách 2024

120.000 VND

Mua quần áo Bayern Munich màu đen sân khách 2024 tại Hido Sport:

 Miễn phí in số và chữ khi đặt đội.

 Màu sắc: Màu Đen.

 Kích cỡ size: S, M, L, XL, XXL.

 Phân loại: Just Play – Strivend – HD – Hàng Thái – Player.

 Có xuất hóa đơn đỏ tài chính.