Quần áo Barcelona màu xanh sân khách thứ 3 2024

169.000 VND200.000 VND

Mua quần áo Barcelona màu xanh sân khách thứ 3 2024 tại Hido Sport:

✅ Miễn phí in số và chữ khi đặt đội.

✅ Màu sắc: Màu Xanh.

✅ Kích cỡ size: S – M – L – XL – XXL.

✅ Phân loại: Just Play – Strivend – HD – Hàng Thái – Player.

✅ Có xuất hóa đơn đỏ tài chính.