Quần áo Arsenal màu đỏ sân nhà 2024

90.000 VND300.000 VND

Mua quần áo Arsenal màu đỏ sân nhà 2024 tại Hido Sport:

✅ Miễn phí in số và chữ khi đặt đội.

✅ Màu sắc: Màu Đỏ.

✅ Kích cỡ size: S, M, L, XL, XXL.

✅ Phân loại: Just Play – Strivend – HD – Hàng Thái – Player.

✅ Có xuất hóa đơn đỏ tài chính.