Quần áo Al Nassr màu trắng sân khách thứ 3 2024

120.000 VND

Mua quần áo Al Nassr màu trắng sân khách thứ 3 2024 tại Hido Sport:

Miễn phí in số và chữ khi đặt đội.

Màu sắc: Màu trắng.

Kích cỡ size: S, M, L, XL, XXL.

Phân loại: Just Play – Strivend – HD – Hàng Thái – Player.

Có xuất hóa đơn đỏ tài chính.